Podjęcie akcji zwalczania szczurów

 

Zabiegi zwalczania szczurów to ważny czynnik warunkujący utrzymanie czystości miast. Szczury to gatunek roznoszący wiele mikroorganizmów zakaźnych, w tym riketsji. Odszczurzanie miast to konieczny warunek pozwalający zachować higienę w obrębie miasta.

Akcja zwalczania szczurów

 zwalczanie szczurówW epoce średniowiecza często miasta nawiedzały epidemie i zarazy. Przez morowe powietrze rozprzestrzeniała się epidemia tyfusu, dżumy czy cholery. Obwieszczenia miejskie nawoływały do zachowania zasad higieny. Zwalczano szczury, gdyż to owe gryzonie przenosiły niezliczone ilości pasożytów i zakaźnych drobnoustrojów do domostw, mieszkań, wody i powietrza. Aby zatrzymać rozwój epidemii specjalne służby sanitarne zajmowały się zwalczaniem szczurów i myszy.  Lekarze, sanitariusze lub pielęgniarki podawali leki chorym, obserwując warunki bytowe pacjentów i zgłaszając uchybienia w higienie mieszkań i domostw. Natychmiast wzywana ekipę zwalczającą szczury, w przypadki zaobserwowania śladów tych gryzoni na terenie kamienicy. Wspólna, wytężona walka z myszami i radykalne zwalczanie szczurów dało pozytywne efekty w postaci wyciszenia ognisk zakaźnych i  przywrócenia czystości aglomeracji miejskich. Szczury żywią się zbożem i odpadami spożywczymi, dlatego bywają częstymi gośćmi na wysypiskach śmieci, roznosząc w ten sposób ogromne ilości zarazków. Podobnie muchy, które bytują na różnych śmietnikach, a jednocześnie niezwykle prędko i z ogromną intensywnością zmieniają miejsce pobytu.

Migracja zwierząt, a dokładnie szczurów, myszy oraz owadów przyczynia się do szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania chorób. Zwalczanie szczurów, kontrola ich rozmnażanie i deratyzacja miejsc nadmiernie zajętych przez te szkodniki powinna stanowić priorytet w działaniu.