Opis suwnic pomostowych

 

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na zdolności produkcyjne jest transport materiałów na stanowisko pracy. Dotyczy to również transportu pojmowanego szerzej gdzie proces załadunku i rozładunku środków lokomocji musi odbywać się szybko. Jest to potwierdzeniem znanej maksymy, że czas to pieniądz. Znakomicie procesy te rozwiązują suwnice pomostowe.

Uniwersalna suwnica pomostowa

suwnice pomostoweProducenci suwnic zwracają uwagę, że aby suwnice pomostowe były w pełni funkcjonalne inwestor musi znać doskonale zadania jakie będzie ona wykonywać. W oparciu o te informacje i analizę własną konstrukcji hali producenci przystępują do budowy odpowiedniej suwnicy. W przypadku suwnic pomostowych dwudźwigarowych, których miejsce jest raczej na placach załadowczych również trzeba znać zapotrzebowanie na rozpiętość i udźwig. Dobrze zaprojektowane suwnice pomostowe będą w stanie dostarczać ładunki do konkretnych miejsc hali. Zadaniem suwnic pomostowych jest bowiem podnoszenie i transport ładunków oraz manipulowanie nimi w taki sposób by szybko i bezpiecznie dotarły do miejsca przeznaczenia. W halach najczęściej montuje się suwnice pomostowe jednodźwigarowe, których udźwig i rozpiętość zazwyczaj wystarcza do zapewnienia ciągłości produkcji. Budowa suwnic pomostowych to jeden lub dwa mosty walcowe lub skrzynkowe umieszczone na kołach metalowych jezdnych poruszających się po szynach. Na mostach znajduje się ruchomy cięgnik z zawiesiem. Wszystkie elementy posiadają własny napęd.

Dokładne dostarczanie ładunków suwnicami pomostowymi jest możliwe dzięki precyzyjnemu sterowaniu za pośrednictwem radia lub skrzynki. Bardzo duże suwnice pomostowe są sterowane przez operatora, którego kabina znajduje się zwykle na środku mostów. Suwnice pomostowe to jeden z najpowszechniej stosowanych typów podnośników.