Notariusze jako bezstronni doradcy

Osoba upoważniona prawnie, będąc ekspertem w swojej dziedzinie jest w stanie doradzić nam przed zawarciem umów lub sporządzeniem każdego aktu prawnego oraz pomóc nam uniknąć niepotrzebnych wyroków oraz kosztów finansowych.

Notariusze pomogą uniknąć ryzyka niepotrzebnych kosztów

notariusze w bydgoszczyPracownicy kancelarii notarialnych są profesjonalistami, ale także osobami, które działają w ramach prawa z zachowaniem wysokiej jakości, uczciwości etyki, stale poszukując bezpieczeństwa prawnego. Notariusz weryfikuje legalność i identyfikację stron, upewniając się, że na przykład przekazujący jest faktycznie właścicielem przedmiotu lub nieruchomości. Ma on również dostęp do wglądu i przeglądu sytuacji prawnej nieruchomości, której dotyczy dana operacja, w celu uzyskania informacji o obciążeniu lub ograniczeniu które mogą mieć niekorzystny wpływ na przebieg całej transakcji. Podczas sporządzania umowy, notariusze w bydgoszczy wykonują ją w taki sposób, aby spełniała wymogi ustanowione przez prawo, unikając w ten sposób niepotrzebnego ryzyka dla obu stron, a także będąc w najwyższym stopniu bezstronnymi, pomagają uniknąć sytuacji, które mogłyby być korzystne dla jednego z kontrahentów ze szkodą dla drugiego. Notariusz jest odpowiedzialny za obliczanie, potrącanie i ponoszenie wszystkich wydatków przez klienta, które są związane z transakcją kupna sprzedaży bądź przekazania na rzecz drugiej osoby. Jako urzędnik godny naszego zaufania, notariusz zawsze będzie udzielał wszelkich informacji potrzebnych zainteresowanym stronom we wszystkich działaniach, na każdym etapie dokonywanej transakcji. Bezstronność w takim przypadku ma ogromne znaczenie, ponieważ notariusz musi działać jako doradca stron, a nie po to, aby wspierać i jedną z nich.

W konsekwencji potwierdza się, że notariusz od momentu złożenia przysięgi zobowiązuje się nie być przedstawicielem, lecz niezależnym i bezstronnym doradcą podczas przeprowadzanych spraw dotyczących między innymi kupna oraz sprzedaży nieruchomości oraz innych postępowań.