Do czego służy analiza produktywności farm wiatrowych?

htmlbodyp style=”text-align: justify;”strongFarmy wiatrowe są obecnie coraz częstszym krajobrazem w Polsce. Wielu z nas dziwi się tym inwestycjom, zastanawiając się nad ich opłacalnością. Niewielu jednak wie, że powstanie takiej farmy to często wieloletni proces wiążący się z pozyskiwaniem decyzji i pozwoleń od różnych organów, które są wydane tylko wówczas, gdy przedsięwzięcie spełnia wszystkie normy./strong/p
h2 style=”text-align: justify;”Analiza produktywności farmy wiatrowej a decyzja o podjęciu inwestycji/h2
p style=”text-align: justify;”img alt=”analiza produktywności farm wiatrowych” class=”alignleft” height=”178″ src=”http://www.intedu.pl/wp-content/uploads/2017/03/analiza-produktywnosci-farm-wiatrowych.jpg” style=”float: left;” width=”250″/Jednym z elementów, który pomaga podjąć decyzję o inwestycji, jest a href=”http://www.windproject.pl/pl_PL/raporty-oddzialywania-na-srodowisko”analiza produktywności farm wiatrowych/a. Wykonuje się ją bezpośrednio przed zakupem projektu lub rozpoczęciem budowy farmy. To badanie pozwala ocenić opłacalność całego przedsięwzięcia. Aby analiza była właściwa, należy przeprowadzić najpierw kampanię pomiarową. Polega ona na zebraniu pomiarów z różnych okresów czasu w ciągu roku za pomocą specjalnych urządzeń umieszczonych na tzw. masztach pomiarowych. Należy rozłożyć je na różnych wysokościach. Aby analiza była wiarygodna, bierze się pod uwagę pomiary z różnych pór roku, ponieważ sezon zimowy charakteryzuje się bardziej dogodnymi warunkami wietrznymi aniżeli okres wiosenno-letni. Jest to więc konieczne do właściwej oceny produktywności w ciągu całego roku. Następnie opierając się na zebranych w ten sposób danych, należy odtworzyć klimat wietrzności na interesującej nas wysokości, czyli na wysokości przewidywanych turbin wiatrowych. Należy także wziąć pod uwagę dłuższy okres czasu i skorelować zebrane pomiary z referencyjnymi wartościami, aby uzyskać długoterminową prognozę produktywności danej farmy./p
p style=”text-align: justify;”emCały proces analizy produktywności jest dość długotrwały. Jednak jest to konieczne, aby jego wynik był jak najbardziej wiarygodny. Wykonują go specjaliści wyłącznie z pomocą przyrządów skalibrowanych przez odpowiednie instytucje. Dzięki temu inwestor może opierać się na jego wynikach, decydując o podjęciu przedsięwzięcia./em/p/body/html