Zapotrzebowanie na budowę przyłączy wodociągowych na Śląsku

Użytkowanie wody z kranu we własnym domu już od dawna nie jest komfortem ani luksusem. Większość mieszkań jest wyposażona we własne przyłącze łączące dane gospodarstwo z przedsiębiorstwem wodociągowym. Nie ma problemów zarówno w wykonaniu takiego przyłącza jak i warunków uzyskania pozwolenia na nie.

Budowa na Śląsku przyłączy wodociągowych

przyłącza wodociągowe ŚląskOczywiście wiele gospodarstw położonych na wsiach ma jeszcze problem ze względu na brak wykonanego takiego przyłącza u siebie. Śląsk jednak jako duże centrum gospodarcze w Polsce inwestuje bardzo wiele pieniędzy w wydatki związane z poszerzeniem infrastruktury dla mieszkańców. Dzięki temu w przypadku takich inwestycji jak przyłącza wodociągowe Śląsk prowadzi w rankingu Polski wyprzedzając pozostałe województwa pod względem procentowym liczby mieszkańców posiadających przyłącze. Infrastrukturę buduje się zwłaszcza na terenach o utrudnionym dostępie do wody zapewniając każdemu mieszkańcowi za niewielką opłatą możliwość wykonania przyłącza wodociągowego do jego gospodarstwa. Firmy wyłonione na etapie postępowania przetargowego mają obowiązek uiszczania opłaty ryczałtowej regulowanej przez samorząd województwa od inwestorów chętnych do wykonania przyłącza. Dzięki temu każdy płaci za to tylko niewielką cenę w porównaniu z realnymi kosztami jakie mógłby ponieść inwestując pieniądze bezpośrednio. Wielu mieszkańców docenia ten trud wnoszony przez władzę samorządowe, co na pewno będzie uwzględnione przy okazji nadchodzących wyborów.

Budując przyłącze wody do własnego budynku zapewniamy sobie z reguły bezawaryjny i ciągły dostęp dobrej jakościowo wody. Każde przedsiębiorstwo wodociągowe musi spełniać restrykcyjne przepisy odnośnie jakości wody w przyłączu co implikuje uzyskanie przez odbiorców wody o parametrach nadających się do spożycia.