Różne typy maszyn wytrzymałościowych

 

Podstawową maszyną do badań statycznych prób wytrzymałościowych jest urządzenie potocznie zwane zrywarką. Jest wyposażone w zestawy specjalnych dodatków, które umożliwiają przeprowadzenie prób ściskania, zginania oraz rozciągania.

Uniwersalne maszyny w badaniach wytrzymałościowych

maszyna wytrzymałościowa - cenaNiektóre modele urządzeń pozwalają prowadzić badania w szerokim zakresie temperatur, umożliwiają to specjalnie skonstruowane komory grzewcze. Inne urządzenia wytrzymałościowe umożliwiają przeprowadzenie badań zmęczeniowych. Wielkością znamionowa zrywarki jest maksymalna siła ściskająca jaką można dzięki niej uzyskać. Zrywarki o przeciętnych siłach obciążających z reguły posiadają napęd mechaniczny, natomiast zrywarki o dużych siłach – napęd hydrauliczny. W zależności od wielkości tych sił i modyfikacji maszyna wytrzymałościowa – cena i jej komponenty będą znacząco się różnić. Dodatkowo, będą posiadały zróżnicowane zakresy pomiarów sił i prędkości przesuwania trawersu (tłoka). W tańszych maszynach rejestracja wyników próby odbywa się poprzez zapis przemieszczania tłoka i siły obciążającej w postaci wykresu na osi xy. W droższych maszynach, wyniki z prób wytrzymałościowych, otrzymuje się w postaci wykresów siły i drogi uchwytu, zapisywanych na taśmie papierowej. Obecnie najnowocześniejsze urządzenia wyposażone są w specjalne oprogramowania do badań statycznych i dynamicznych. Umożliwia to nie tylko sterowanie maszyną przy pomocy komputera, ale również do zapisywania i opracowywania wyników badań.

Maszyny tego typu charakteryzują się dużą dokładnością i szerokim zastosowaniem. Można w nich przeprowadzić badania procesów pełzania, zmęczenia materiału, histerezy i naprężeń. Próby mogą być przeprowadzone na metalach, materiałach ceramicznych, tworzywach sztucznych, tkaninach, folii itp.