Różne koncepcje aplikacji mobilnych

Wdrożenie i rozwój programów mobilnych jest uzależnione od wielu czynników. Do najbardziej istotnych zagadnień, towarzyszących twórcom i projektantom aplikacji, należy problematyka bezpieczeństwa, oraz implementacji w określonym środowisku mobilnym.

Wdrażanie i rozwój aplikacji mobilnych

aplikacja mobilna na zamówienieObecnie tworząc aplikację można uwzględnić co najmniej trzy systemy operacyjne: iOS, Android i Windows. Każdy z nich jest oparty na innej technologii, oraz korzysta z innego języka programowania jak np. Java, C i C# Dlatego coraz bardziej popularne stają się rozwiązania umożliwiające tworzenie aplikacji bez zmiany kodu. Można to zauważyć zwłaszcza na rynku gier i wizualizacji 3D, gdzie każda aplikacja mobilna na zamówienie firm specjalizującej się w tej branży, korzysta z wieloplatformowych silników. Innym modelem aplikacji mobilnych są oprogramowania, które mają swoje źródła w protokołach HTTP i korzystają z jednorodnych interfejsów, nazywamy je modelami restful. Jedną z podstawowych cech tego modelu, jest bezstanowy charakter komunikacji pomiędzy aplikacją mobilną a serwerem. Oznacza to, że każde żądanie klienta musi posiadać szczegółową i pełną informację, aby zostało zrealizowane przez serwer. Funkcjonalność aplikacji w tym modelu, podzielone jest na zasoby (rekordy, algorytmy, media), które są przekazywane klientowi i stanowią najważniejszy element koncepcyjny tego systemu. Każdy z tych zasobów powinien posiadać unikalny adres URL, który jest standardem w identyfikacji zasobów w sieci. Innym ważnym elementem modelu REST jest warstwowa budowa systemu.

Dzięki tym warstwom, bardzo duża jest skalowalność aplikacji, co umożliwia obsługę wielu klientów jednocześnie i zmniejszenie opóźnień na drodze klient – serwer. Takie rozwiązanie modułowe, szczególnie sprawdza się w zespołach programistycznych, w których poszczególni członkowie odpowiedzialni są za różne moduły.