Porady prawne z zakresu prawa administracyjnego i kancelaria prawna

kancelaria prawna z warszawy

Przepisy prawa administracyjnego mają zupełnie inny charakter niż normy, które obowiązują sprawy pokrewne (prawo cywilne, rodzinne, handlowe itp.). Cechą charakterystyczną prawa administracyjnego jest to, że jedną ze stron konkretnej sprawy musi być organ administracji. Może to być organ administracji państwowej lub samorządu terytorialnego.

Kancelaria prawna z Warszawy i prawo administracyjne

kancelaria prawna z warszawyPorady prawne z tego zakresu obejmują pomoc zarówno dla samych jednostek państwowych, jak i przedsiębiorstw prowadzonych w formie działalności gospodarczej, spółek czy osób indywidualnych, które potrzebują pomocy w sprawach administracyjnych. Prawo administracyjne obowiązujące w Polsce dzieli się na 2 podstawowe dziedziny. Chodzi tutaj o prawo administracyjne formalne oraz prawo administracyjne materialne. Kancelaria prawna Warszawa specjalizująca się w zagadnieniach prawa administracyjnego udziela porad z zakresu obu tych węższych dziedzin. Prawo administracyjne formalne to zbiór norm dokładnie precyzujących tryb, który jednostki administracyjne powinny przestrzegać podczas prowadzonych postępowań. Zapisy dotyczące prawa formalnego zawarte są w ogólnej ustawie (kodeks administracyjny). Porady prawne dla administracji zwykle obejmują zagadnienia prawa formalnego. Stosunki administracyjne opierają się na aktach normatywnych. Ta dziedzina prawa jest charakterystyczna przede wszystkim, dlatego że administracja (jednostka państwa lub organ samorządu terytorialnego) znajduje się w stosunku nadrzędnym nad petentem, który jest drugą stroną postępowania. To oznacza, że jednostki administracyjne mogą stosować wobec przedsiębiorstw czy osób fizycznych środki przymusu. Środki przymusu i tryb takich postępowań dokładnie są jednak określone w obowiązujących normach prawa. Porady prawne dla przedsiębiorców w Warszawie mają za zadanie pomóc firmom w dochodzeniu swoich praw przed organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Prawnik objaśni, jak powinien wyglądać tryb konkretnego postępowania, jakie prawa ma organ administracyjny, przedstawi obowiązujące terminy. To zapobiega nadużyciem ze strony jednostek państwowych, które mogą być spowodowane np. pomyłkami pracowników poszczególnych działów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://kancelariamj.pl