Parametry urządzeń grzewczych

Parametry urządzeń grzewczych

 

Ogrzewanie jest jedną z instalacji, które zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort osobom przebywającym w danym pomieszczeniu czy budynku. W wyniku postępu technologicznego na rynku dostępnych jest obecnie wiele rozwiązań, które pozwalają na zachowanie docelowej temperatury powietrza w obiekcie. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów i układów jest jednak nadal ogrzewanie centralne.

Grzejniki popularnymi wymiennikami ciepła

grzejnikUkład ten bazuje na centralnej jednostce, która wytwarza ciepło w wyniku spalania paliw konwencjonalnych. Ciepło to ogrzewa następnie ciecz roboczą, która systemem rur jest transportowana do wymienników ciepła takich jak grzejnik. To właśnie w nich następuje emisja energii cieplnej poprzez konwekcję czy promieniowanie. W ten sposób ogrzewane są pomieszczenia, w których przebywają i realizują założone czynności ludzie. Grzejniki jak każde inne urządzenie charakteryzują się określonymi parametrami technicznymi. Do najważniejszych z nich należy przede wszystkim moc cieplna oraz sprawność. To one określają w głównej mierze jakość grzejnika oraz jego skuteczność. Nowoczesne urządzenia grzewcze charakteryzują się sprawnością na poziomie osiemdziesięciu czy dziewięćdziesięciu procent. Pozwala to w bardzo efektywny sposób przetwarzać energię cieplną co zmniejsza zapotrzebowania na paliwa stałe potrzebne do jej wytworzenia.

Grzejniki wykorzystywane są również w innych układach, gdzie do wytwarzania ciepła wykorzystuje się nowoczesne technologie takie jak chociażby pompy ciepła czy kolektory słoneczne. W rozwiązaniach tych jednak pełnią one funkcje pomocniczą i oprócz nich wymagane jest jeszcze dogrzewanie przestrzeni przy pomocy innych źródeł. Warto dodać, że urządzenia te można bez problemu kupić za pośrednictwem sklepów internetowych czy stacjonarnych punktów.