Nowoczesne technologie w produkcji rolnej

W ostatnich sezonach w wyniku niekorzystnych warunków klimatycznych, zanotowano duże straty w gospodarstwach rolnych. Jednym ze sposobów pozwalających ograniczyć wpływ mrozu i suszy jest stosowanie stymulatorów wzrostu, lub nawozów płynnych.

Co jest niezbędne w nowoczesnej produkcji rolnej?

stymulator wzrostu roślinAby ograniczyć negatywny wpływ czynników zewnętrznych na uprawiane rośliny i uzyskać wysokie plony, niezbędne staje się użycie biostymulatorów. W przypadku upraw nasiennych szczególnie w ekstremalnych warunkach, użycie tych substancji staje się już obowiązkowe. Ten nowoczesny stymulator wzrostu roślin sprawia, że uzyskujemy szybsze i bardziej równomierne wschody roślin, oraz poprawę ich zdrowotności. W przypadku upraw cebuli, warzyw korzeniowych i liściowych uzyskuje się natomiast wyrównanie plonów, oraz brak rozwidleń i deformacji. W uprawie nasiennej zaleca się stosowanie płynnych nawozów z dodatkiem stymulatorów wzrostu, dzięki takiemu zabiegowi, kiełkujące nasiona łatwiej pobierają z dostarczonego produktu niezbędne składniki odżywcze. W takich warunkach rośliny szybciej tworzą silny system korzeniowy i stają się bardziej odporne na susze. Oczywiście, tego typu nawozy należy stosować łącznie z zaprawami nasiennymi. Na tym etapie, stymulatory zabezpieczą młode rośliny na działanie patogenów. Jednym z naturalnie występujących w przyrodzie stymulatorów jest tytan. Jego naturalna przyswajalność uzależniona jest jednak od pH gleby i zawartości w niej substancji organicznych.

Ten mineralny stymulator stał się w ostatnim czasie, składnikiem nawozów płynnych i mineralnych dedykowanych do produkcji rolniczej. Dodanie tego stymulatora do zabiegów ochronnych, pozwala roślinom lepiej wykorzystać dostarczone im mikro i makroelementy. Taka optymalizacja istotnie ograniczy ogólne koszty nawożenia i uczyni uprawę bardziej efektywną