Metody formowania tworzyw sztucznych

Procesy produkcji plastiku zaczynają się od różnych surowców tworzących monomery. Etylen i propylen pochodzą na przykład z ropy naftowej, która zawiera węglowodory tworzące monomery. Surowce węglowodorowe pozyskiwane są z procesu krakingu stosowanego w rafinacji ropy naftowej i gazu ziemnego. Po otrzymaniu różnych węglowodorów z krakingu są one przetwarzane.

Jak produkuje się tworzywa sztuczne?

Produkcja z tworzyw sztucznychMonomery przeprowadzają reakcje polimeryzacji w dużych aparaturach do polimeryzacji. W reakcjach powstają żywice polimerowe, które są zbierane i dalej przetwarzane. Końcowe żywice polimerowe występują zwykle w postaci peletek lub kulek. Żywice polimerowe są przetwarzane na końcowe produkty z tworzyw sztucznych. Ogólnie są one ogrzewane, formowane i pozostawione do ochłodzenia. Na tym etapie zaangażowanych jest kilka procesów, w zależności od rodzaju produktu. Produkcja z tworzyw sztucznych obejmuje takie procesy jak wytłaczania, formowanie wtryskowe, czy też rozdmuchowe. Wytłaczanie polega na tym, że granulki są ogrzewane i mieszane mechanicznie w długiej komorze, przepuszczane przez mały otwór i chłodzone powietrzem lub wodą. Formowanie wtryskowe opiera się na tym, że granulki żywicy są podgrzewane i mieszane mechanicznie, a następnie wtłaczane pod wysokim ciśnieniem do schłodzonej formy. Ten proces jest stosowany do produkcji prawie wszystkim przedmiotów z tworzyw sztucznych, jakie otaczają nas na co dzień. Formowanie rozdmuchowe to technika stosowana w połączeniu z wytłaczaniem lub formowaniem wtryskowym. Granulki żywicy są podgrzewane i prasowane w ciekłą rurkę. Żywica trafia do schłodzonej formy, a sprężone powietrze wdmuchiwane jest do rurki z żywicy. Ten proces służy do wytwarzania plastikowych butelek.

Przetwarzanie tworzyw sztucznych może obejmować dodanie plastyfikatorów, barwników i opóźniaczy palenia. To właśnie za ich przyczyną, plastiki otrzymują właściwości oczekiwane od danego elementu. Prostota przetwarzania tworzyw sztucznych powoduje ich masową produkcję i niską cenę gotowych produktów.