Jakie są formy psychoterapii?

Psychoterapia to forma pomocy, która polega na stosowaniu metod psychologicznych opartych na kontaktach międzyludzkich. Dzięki niej wiele osób zmagających się z różnorodnymi problemami jest w stanie sobie z nimi poradzić. Służy ona poprawie zdrowia psychicznego.

Różne formy psychoterapii

Celem psychoterapii jest usunięcie objawów zaburzeń psychicznychpsychoterapia Łódź, które są przyczyną cierpienia pacjenta oraz uruchomienie takich zmian w jego psychice, które pozwolą mu na lepszą adaptację społeczną oraz na optymalny poziom funkcjonowania psychofizycznego. Szczegółowe cele terapii omawiane są na pierwszym spotkaniu a następnie realizowane oraz modyfikowane w zależności od postępów w leczeniu. Wyróżnia się kilka form terapii. Pierwsza z nich to terapia indywidualna czyli rozmowa pacjenta z psychoterapeutą. Druga to terapia grupowa czyli spotkania w grupach kilku lub kilkunastu osób prowadzonych przez jednego lub dwóch psychoterapeutów. Kolejną formą jest terapia rodzina i małżeńska czyli uczestniczenie całej rodziny, jej części lub pary, która nie radzi sobie ze swoimi problemami. Czas trwania psychoterapii jest trudny do określenia, ponieważ zależy to od stanu psychicznego osoby chorej. Czasami wystarczy tylko kilka spotkań, aby móc poradzić sobie z problemami, ale zdarzają się sytuacje, w których potrzebne jest o wiele więcej spotkać, aby pomóc takiej osobie. Psychoterapia Łódź stosowana jest w leczeniu nerwicy, zaburzeń osobowości, psychozy, uzależnień, zaburzeń lękowych oraz niektóre przypadki depresji.

Psychoterapia jest skuteczna, dowodzą to liczne badania prowadzone przez specjalistów. Dzięki niej osoba chora wraca do normalnego życia. Jeśli znamy osobę, która potrzebuje tego typu pomocy powinniśmy zaproponować jej pomoc specjalisty.