Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie

Na wskutek ewolucji systemów wspomagających zarządzanie, powstał jeden zintegrowany system ERP. Jednak zanim do tego doszło istniało wiele innych systemów, które w miarę postępu technologicznego przeobrażały się, w coraz to nowsze i doskonalsze rozwiązania.

Rozwój i znaczenie zintegrowanego systemu ERP 

system erp w chmurzeEwolucyjny następca pierwszych systemów wspomagających zarządzanie to system ERP . Skupia się on głównie na budowaniu silnych powiązań z klientami i partnerami biznesowymi. Jego podstawową cechą charakterystyczną jest posiadanie tzw. inteligencji systemowej. Oznacza to, że dotychczasowe moduły sprzedaży i dystrybucji zostały rozbudowane do rozmiarów systemu zarządzania relacjami z klientami, natomiast moduły logistyczne i produkcyjne są zintegrowane, w ramach systemu łańcucha dostaw. Mówiąc krótko, zarządzanie zasobami zostaje rozszerzone z jednego przedsiębiorstwa na wszystkich partnerów zaangażowanych w proces współpracy. Aby uzyskać taki efekt, konieczne stało się poszerzenie działalności systemu o aktywność w świecie wirtualnym. Powstał system erp w chmurze, który wykorzystując najnowsze rozwiązania technologii informacyjnej pozwolił nie tylko na wymianę informacji, w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również udostępnienie najnowszej generacji usług i związanych z tym aplikacji, programów użytkowych, oraz platform wirtualnych. Pozwoliło to na generowanie znaczących oszczędności, związanych z brakiem własnych serwerów i ich eksploatacji ( brak kosztownego działu IT) Okazało się, że zainteresowanie takim rozwiązaniem znalazło zastosowanie, zarówno w małych rodzinnych firmach jak i w dużych korporacjach.

Model chmurowy, usuwa również barierę wejścia co oznacza, że wdrożenie systemu nie wymaga już wysokich kosztów, oraz dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych. Przedsiębiorcy w świecie wirtualnym, zyskali potężne narzędzie do zarządzania, analizowania i organizacji pracy.