You are currently viewing Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie

Ewolucja systemów wspomagających zarządzanie

Na wskutek ewolucji systemów wspomagających zarządzanie, powstał jeden zintegrowany system ERP. Jednak zanim do tego doszło istniało wiele innych systemów, które w miarę postępu technologicznego przeobrażały się, w coraz to nowsze i doskonalsze rozwiązania.

Rozwój i znaczenie zintegrowanego systemu ERP 

system erp w chmurzeEwolucyjny następca pierwszych systemów wspomagających zarządzanie to system ERP . Skupia się on głównie na budowaniu silnych powiązań z klientami i partnerami biznesowymi. Jego podstawową cechą charakterystyczną jest posiadanie tzw. inteligencji systemowej. Oznacza to, że dotychczasowe moduły sprzedaży i dystrybucji zostały rozbudowane do rozmiarów systemu zarządzania relacjami z klientami, natomiast moduły logistyczne i produkcyjne są zintegrowane, w ramach systemu łańcucha dostaw. Mówiąc krótko, zarządzanie zasobami zostaje rozszerzone z jednego przedsiębiorstwa na wszystkich partnerów zaangażowanych w proces współpracy. Aby uzyskać taki efekt, konieczne stało się poszerzenie działalności systemu o aktywność w świecie wirtualnym. Powstał system erp w chmurze, który wykorzystując najnowsze rozwiązania technologii informacyjnej pozwolił nie tylko na wymianę informacji, w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale również udostępnienie najnowszej generacji usług i związanych z tym aplikacji, programów użytkowych, oraz platform wirtualnych. Pozwoliło to na generowanie znaczących oszczędności, związanych z brakiem własnych serwerów i ich eksploatacji ( brak kosztownego działu IT) Okazało się, że zainteresowanie takim rozwiązaniem znalazło zastosowanie, zarówno w małych rodzinnych firmach jak i w dużych korporacjach.

Model chmurowy, usuwa również barierę wejścia co oznacza, że wdrożenie systemu nie wymaga już wysokich kosztów, oraz dodatkowych inwestycji infrastrukturalnych. Przedsiębiorcy w świecie wirtualnym, zyskali potężne narzędzie do zarządzania, analizowania i organizacji pracy.