Deweloperzy – przedsiębiorcy realizujący inwestycje budowlane

Działalność deweloperska jest procesem biznesowym, obejmującym działania, które dotyczyć mogą zarówno remontu i ponownej dzierżawy istniejących budynków jak również zakupu surowych gruntów, budowy i sprzedaży nieruchomości budynkowych. Deweloperzy to ludzie i firmy, które koordynują wszystkie te działania, przekształcając pomysły z papieru do rzeczywistej nieruchomości.

Deweloperzy i działalność deweloperska

deweloperzy lublinDziałalność deweloperska (rozwój nieruchomości) różni się od budowy, chociaż wielu deweloperów (np. deweloperzy lublin) również zarządza procesem budowy. Deweloperzy kupują ziemię, finansują transakcje nieruchomościowe, budują lub zlecają budowniczym realizację projektów, kontrolują i organizują proces rozwoju od początku do końca. Największe ryzyko zazwyczaj podejmują przy tworzeniu lub renowacji nieruchomości. Deweloperzy kupują działkę, określają marketing nieruchomości, opracowują program budowlany i projekt, uzyskują niezbędną zgodę publiczną i finansowanie, budują obiekty, wynajmują je, zarządzają nimi i ostatecznie sprzedają. Deweloperzy współpracują z wieloma różnymi partnerami na każdym etapie tego procesu, w tym z architektami, urbanistami, inżynierami, geodetami, inspektorami, wykonawcami, prawnikami, agentami leasingowymi itp. Nie ma jednej ścieżki automatycznie prowadzącej do sukcesu w rozwoju nieruchomości. Deweloperzy wywodzą się z różnych dyscyplin – między innymi budownictwa, urbanistyki, kredytowania, architektury, prawa i rachunkowości.

Ostatnie specjalistyczne programy, które przyznają stopień Master of Real Estate Development (MRED) są również dostępne. Inne formalne wykształcenie obejmuje Master of Science in Real Estate (MSRE), lub MBA. Wiele aspektów procesu rozwoju nieruchomości wymagają lokalnych lub państwowych licencji, takich jak działanie jako broker nieruchomości lub agent sprzedaży.